Attention Trelleborg (Vellinge Svedala) är ansluten till Riksförbundet Attention.

Vi arbetar tillsammans för att underlätta vardagen för personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och öka förståelsen och kunskapen i samhället för dessa funktionsnedsättningar. Dessutom vill vi hjälpa till med att sprida kunskap, att informera om nya rön och hjälpmedel, samt annan verksamhet som berör ämnet.

Vi anordnar föreläsningar, informationsträffar, medlemsträffar och andra evenemang som gynnar vårt arbete.

Vår målsättning är att:

  • Sprida kunskap om NPF
  • Skapa kontaktnät för familjer med barn, ungdomar och vuxna med dessa funktionsnedsättningar.
  • Vara en resurs för förskola, skola och övriga berörda samhällsinstanser.
  • Skapa samarbetsformer med myndigheter och politiker för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och för vuxna med NPF. Vi arbetar för ökad kunskap och förståelse
  • Att vara delaktiga i de debatter, samverkansträffar och inflytanderåd som leder till ett bättre bemötande i samhället samt att finnas till hands för våra medlemmar på både grupp- och individnivå. 
  • Vi vill vara en förening som befinner sig i en ständig utvecklingsprocess men som samtidigt känns trygg och stabil. I vår förening finns det möjlighet att vara aktiv och delaktig i arbetet efter egen förmåga och önskemål men det går också utmärkt att vara en passiv medlem som kan ta del av vår information på olika plattformar.